42 yıllık deneyim

 

Arterio-venöz malformasyonlar aynı şekilde beyin beyincik veya omuriliği besliyen damarların anormal olarak gelişmesi sonucu meydana gelen damar yumakları  olarak bilinir. Bu patolojik durum doğumsaldır (konjenitaldir).  Bulnlar da klasik olarak 5 tiptir. Sırasıyla arterio-venöz malformasyon, venöz anjiyom, telenjiektazi, kavenom ve arterio-venöz fistüldür. Venöz anjiyom  ve telenjektazi dışında olaranlar tedavi edilmelidirler. Tedaviler şekilleri cerrahi, embolizasyon (kapalı yöntemle), radyoterapi veya kombine tedavidir. Kanama ve veya epilepsi (sara) nöbetleriyle kendilerini belli ederler.

Uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin.

Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi edinin.