42 yıllık deneyim

Beyin, beyincik  ve omurilik damarlarının anevrizmaları (damar balonlaşması), arteriövenöz malformasyonlar (anormal damar yumakları- venöz anjiyom, kavernöz anjiyom arteriövenöz fistül, telenjiektazi ) bu oluşumlara bağlı meydana gelen beyin kanamaları, beyinin travmatik veya kendiliğinden oluşan kanamaları (intraserebral hematom, subdural hematom, epidural hematom vs), şah damarlarında (Karotis  ve vertebral arterlerde) oluşan darlıkların açık cerrahi ile tedavisi.

Beyin Anevrizması
Doğumsal Anormal Damar Yumağı
Beyin Kanaması
Uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin.

Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi edinin.