42 yıllık deneyim

Spinal kord (omurilik) Tümörleri de glioma ,ependimoma, meningioma ve nörofibroma olarak sınıflandırılır.  Bu tümörlerin sınıflandırılması aynı beyin tümörleri gibidir ve tedavi prensipleri aşağı yukarı aynıdır. Spinal kord gilomalarında grade 1 haricinde cerrahi ile total tümör çıkarılması olanaksızdır. Grade 1 ependimoma, meningioma ve nörofibromalar cerrahi olarak total çıkarıldıkları zaman cerrahi şifa elde edilir. Radyoterapi ve kemoterapi gibi ilave tedavilere gerek kalmaz. Grade 2 ve 3 te mutlaka ilave tedavi gerekir. Nörofibroma tanısı alan  genç hastalarda genetik geçişli olan Nörofibromatozis tip 1 ve tip 2 (NF-1 ve NF-2) araştırılmalıdır. Çünkü bu hastalarda çok sayıda nörofibroma ve menengioma bulunabilir.

Omurga tümörleri daha çok metastatik olmaklar beraber primer omurga tümörleri iyi huylu (osteoma, kondroma, hemangioma, anevrizmal kemik kisti vb) ve kötü huylu (osteosarkoma ve kondrosarkoma, hemangiosarkoma vb) olarak sınıflandırılır. Cerrahi ilk seçenek olmakla beraber kötü huylu tümörlerde diğer tedavi seçenekleri de kullanılır. 

Uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin.

Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi edinin.