42 yıllık deneyim

Bu kapsamda beyin-beyincik (Glioma, oligodendroglioma, ependimoma vs), omurilik (Glioma, ependimoma, meningioma, nörofibroma vs) , hipofiz bezi (hormon aktif veya inaktif hipofiz tümörleri)  ve bu oluşumların zarlarından (meninks-meningioma, şvannoma-nörofibroma) oluşan primer ve metastatik tümörler, omurganın primer (oetom, osteosarkom, kondrom vs) ve metastatik tümörlerinin cerrahi tedavisi ve ameliyat sonun takibi.

Beyin Tümörü
Omurilik Tümörü
Uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin.

Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi edinin.