42 yıllık deneyim

 

Karpal tünel el bileğinin palmar (yani avuç içine bakan) yüzünde el bileğini daha güçlü kılan bir bağ dokusudur (Bakınız şekil 1 12 numaralı oluşum). Bu oluşum bir tünel vazifesi görür ve  altından Median sinir (15 numaralı oluşum) ve palmaris longus kasının kirişi (16 numaralı oluşum) geçer. Ellerini çok kullanan insanlarda özellikle daktilo, bilgisayar ve çekiç gibi  el aletleri kullananlarda bu ligament fonksiyonel olarak kalınlaşır ve üstünü örttüğü oluşumları özellikle median siniri sıkıştırır. Bu sıkışıklık sinirin fonksiyonlarında aksamaya neden olur. Elde özellikle başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissizlik ve baş parmakta güç kaybı ve başparmağın kökünde bulunan kas gurubunda (tenar grup) erime olur. Tanı öncelikle klinik muayene ve şikayetlerin dinlenmesi ile konulur. Tanıyı güçlendiren ENMG (elektronöromiyografi) ve el bileği MR  gibi yöntemlerdir.  Başlangıçta ciddi şikayetlere rağmen ENMG %40 oranında (100 hastanın 40 ında) normal çıkabilir. Tedavi ise cerrahi olup avuç içinden yapılan bir kesi ile Karpal ligementin kesilerek sinirin serbestleştirilmesidir.

Uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin.

Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi edinin.