42 yıllık deneyim

HASTALIKLAR

Bel fıtığı, boyunfıtığı, omurilik kanal darlığı (servikal torakal veya lomber yani boyunda sırtta ve belde oluşan) gergin omurilik sendromu konjenital (doğumsal) omurga ve omurilik anomalileri (diastomatomyeli, meningosel, lipomyelomeningosel, Arnold-chiari malformasyonu (beyincik sarkması ve ons bağlı hidromyeli) Beyin kanamaları (anevrizma yırtılması, travmaya bağlı beyin kanamaları (subdural ve epidural hematomlar), arteriövenöz malformasyonlar, kavernöz angioma Hidrosefali (yaşlılığa bağlı görülen normal basınçlı kommünike hidrosefali veya başka nedenlere (aquaduct stenozu veya diğer nedenlere bağlı) obstrüktif hidrosefali, Sinir sıkışmaları ( el bileğinde-Karpal tünel sendromu; dirsekte-kubital tünel sendromu; dizde-peroneal sinir) , sinir kesileri Ağrı cerrahisi RF (radyo frekans) yöntemiyle ganglion, sinir veya faset eklemi denervasyonu (yakılması) Stereotaksik cerrahi Kapalı yöntemle beyin tümörlerinden biyposi alınması.

NÖRO-ONKOLOJİK CERRAHİ
NÖROVASKÜLER CERRAHİ
DEMANS CERRAHİSİ
RF YÖNTEMİYLE AĞRI KONTROLÜ
PERİFERİK CERRAHİ
SPİNAL CERRAHİ
STEREOTAKSİK BEYİN TÜMÖRÜ BİYOPSİSİ
Uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin.

Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi edinin.