42 yıllık deneyim

Dirseğin arkasında dışa bakan yüzde (Bakınız şekil 2, 3 numaralı oluşum) ulnar sinir yüzeyel olarak seyreder. Bu bölgede yanlışlıkla dirseğini sert bir cisme çarpmakla küçük parmak tarafına yayılan bir elektiriklenmeyi  hemen hemen hepimiz yaşamışızdır. Ulnar sinirin yüzeyel olarak seyrettiği bu bölgede üstünü örten bağ dokusunun kalınlaşması sonucu sıkışması ulnar oluk sendromu olarak bilinir. Klinik olarak elde ve el parmaklarını oluşturan kaslarda erime ve küçük parmak tarafında ağırlıklı olarak görülen duyu kaybı ile karakterizedir. Tanıda muayene ve ENMG önemlidir. Ulnar oluk maalesef elde kas erimesi başladıktan sonra yapılan cerrahi müdahaleye rağmen çok yavaş ve uzun bir süre sonunda düzelir ve sekel kalma riski yüksektir. Bu nedenle tanı konulduğu zaman hiç beklemeden cerrahi tedavi uygulanması tavsiye edilir. Halk arasında dirsek çürütme hastalığı olarak ta bilinen ulnar oluk sendromunun cerrahi tedavisinde seçenekler; sinirin geçtiği kanal açılarak sinirin serbestleştirilmesi (ulnar sinir dekompresyonu) veya sinirin bu kanaldan çıkarıp uzun bir segmentinin serbestleştirilerek dirseğin ön yüzüne yakın yeni bir kanal yapılı buraya yerleştirilmesi (ulnar sinir transpozisyonu) şeklindedir. Her iki tedavinin de başarı oranları arasında  fark olmadığı rapor edilmiştir.

Uzmanlık alanları hakkında bilgi edinin.

Uzmanlık alanlarımız hakkında bilgi edinin.